photo necklacemy name necklaceget name necklacename necklacepersonalized name necklacecustom name necklacecustom necklacepersonalized necklacesnecklace with namename plate necklace

Mensen verplaatsen zich in de meeste steden meer per fiets dan per auto. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van adviesbureau Goudappel Coffeng en de IT-mobiliteitsexperts van DAT.Mobility.

Aanleiding was de constatering dat er in Kopenhagen meer wordt gefietst dan wordt autogereden. “Wij wisten dat dit in Nederland al langer het geval is,” zegt Richard ter Avest, adviseur mobiliteit & ruimte van adviesbureau Goudappel Coffeng. “Dat zogenaamde nieuws verbaasde ons en daarom hebben we besloten de gegevens van Nederland maar eens in kaart te brengen. Meten is tenslotte weten.”

Uit het onderzoek blijkt dat in 76 grote steden in Nederland de inwoners zich voor ritten tot 7,5 km zich meer per fiets dan per auto. Op langere afstanden (7½ tot 15 kilometer) wordt de auto het meest gebruikt, maar heeft de fiets ook een belangrijk aandeel en dát aandeel groeit.

Fietsland

Nederland is fietsland bij uitstek. Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw is een intensief beleid gevoerd om het fietsen in steden en regio’s veiliger te maken en het fietsgebruik te stimuleren. Inmiddels zijn we op fietsgebied wereldwijd koploper: mede dankzij onder meer adequate regelgeving, uitgekiend ontwerp, het ontstaan van een fietscultuur en onder meer de voelbare noodzaak tot samenwerken.

Fietsfabels

Er is in ons land sprake van een drietal hardnekkige fietsfabeltjes:

  1. ‘Alleen in Amsterdam en Utrecht wordt veel gefietst’.
  2. ‘Het is logisch dat er alleen maar in de grote steden wordt gefietst – daar is immers geen ruimte en zijn vaak hoge parkeertarieven (auto) van kracht.’
  3. ‘Boven een afstand van 7½ kilometer (4 mijl) houdt het fietsen op, óók in Nederland.’

“De realiteit is echter geheel anders”, betoogt Ter Avest. “Van de 76 grootste gemeenten in Nederland (gemeenten met meer dan 50 duizend inwoners) rijdt men in 71 gemeenten al meer per fiets dan dat er met de auto wordt gereden, op verplaatsingen korter dan 7½ km. Alleen in de provincie Limburg is het fietsaandeel iets lager, veroorzaakt door de hoogteverschillen. Tegelijkertijd is daar het aantrekkelijke heuvellandschap goed voor talrijke sport- en recreatiefietsers.”

Toename in kleine steden

Niet alleen in grote steden wordt gefietst. In de kleinere steden (gemeenten met 25 tot 50 duizend inwoners) zijn er talrijke gemeenten waar al meer wordt gefietst dan met de auto wordt gereden. Weliswaar minder dan in de grote steden, maar er zijn tientallen kleinere gemeenten waar zelfs de verhoudingen fietsverplaatsingen en autoverplaatsingen 60%-40% is.

Meer over dit onderzoek leest u op de site van onderzoeksbureau Goudappel-Coffeng.