Selecteer een pagina

Fietsen leidt tot een langer en gezond leven. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Onderzoekers berekenden de levensverwachting van mensen die dagelijks voor korte ritten de fiets pakken in plaats van de auto. Hoewel er een grotere kans is op een ongeval en zij meer en dieper vervuilde lucht inademen dan automobilisten, blijven fietsers gezonder. Fietsen helpt in het tegengaan van een groot aantal aandoeningen zoals ouderdomdiabetes, sommige vormen van kanker, depressies en hart- en vaatziekten.

Gezondheidswinst

De verhoogde ongevalkans verkort de levensverwachting van de fietser met 5 tot 9 dagen en door het inademen van de vervuilde lucht wordt de verwachting nog eens met 1 tot 40 dagen verkort. Maar door de dagelijkse beweging wordt hun leven met 3 tot 14 maanden verlengt. Onder aan de streep heeft het fietsen daardoor een positief effect op de levensverwachting. Bovendien is het totale effect van het fietsen misschien zelfs groter omdat er ook veel gezondheidswinst wordt behaald door een geringere ziektelast.

Hogere levensverwachting

Fietsen kan misschien nog wel gezonder worden. In veel binnensteden worden maatregelen getroffen om de luchtvervuiling tegen te gaan. Zo worden er milieuzones ingevoerd en zijn er subsidies voor schonere elektrische vervoersmiddelen.

De levensverwachting van de fietser kan verder worden verhoogd door het fietsen veiliger te maken. Veel fietsongevallen zijn te voorkomen door de infrastructuur aan te passen. Zo kunnen de fietspaden breder worden gemaakt en overbodige paaltjes worden weggehaald. Daarnaast moeten gemeenten de fietspaden goed onderhouden en in de winter beter strooien.